Close
0 ชิ้น
ค้นหาสินค้า
Filters

การรับประกัน

 

 

4. การรับประกัน

 

*** โปรแกรม Glossy Refresh เป็นการทำความสะอาดเต็มระบบตั้งแต่การล้างสี ลูบดินน้ำมัน ทำความสะอาดภายใน การขัดชักเงาขั้นพื้นฐานบนชั้นเคลือบแก้ว ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขรอยขูด ขีด หินกระเทาะ หรือรอยที่เกิดจากการชนวัตถุที่มีความแข็ง ทั้งนี้การขัดชักเงาจะทำด้วยระบบ Dual Action Polishing System รวมไปถึงการลงน้ำยา TB6642C หรือที่เรียกว่า Supreme Glossy Finishing Liquid เพื่อตอกย้ำความใสเงางามกันอีกครั้ง

 

**** ระยะรับประกัน 5 ปี สำหรับรถใหม่ไม่เกิน 3 เดือน หรือ 1,000 กิโลเมตร เท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด ระยะรับประกันสำหรับ Package “The Classic” จะคงเหลือที่ 3 ปี ระหว่างระยะรับประกัน คุณจะสามารถวางใจได้กับการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกๆ 180 วัน หรือ 6 เดือนผ่านโปรแกรม Glossy Refresh โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม