Search
RSS

Blog posts of '2022' 'May'

5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปเคลือบแก้ว

ถ้าไม่อยากพลาดก่อนไปเคลือบแก้วต้องอ่าน! #5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปเคลือบแก้ว การเคลือบแก้วเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้สีรถของคุณดูใหม่ และเงางามอยู่เสมอ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มตัดสินใจเคลือบแก้วรถยนต์ 🚗✨G2C ขอแนะนำ 5 ข้อที่จะต้องรู้ก่อนไปเคลือบแก้ว จะมีอะไรบ้าง...มาดูกันครับ

 

1. ต้องรู้การเคลือบรถยนต์ม...