ค้นหาสินค้า
Filters

วิธีการจองบริการกับ G2C

วิธีการจองบริการ กับ G2C ผ่านออนไลน์

เมื่อเข้ามา เว็บ https://glasscoatingclub.com
เลือกเมนู G2C SERVICES > Booking Service

จากนั้น ระบบจะแจ้งให้ท่าน Login
หากท่านไม่เคยมีสมาชิกกับทางเรา กรุณา สมัครสมาชิก

เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว
ระบบจะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลของรถยนต์ที่จะเข้ามาใช้บริการ

ข้อมูลที่จำเป็น เช่น
- เลขทะเบียน
- รุ่นรถยนต์
- สีรถยนต์
- สาขาที่จะเข้ามาใช้บริการ
- บริการที่ต้องการ
- วัน-เวลา
- ชื่อลูกค้า เบอร์โทร อีเมล

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าการจอง สำเร็จหรือไม่
และลูกค้าจะเห็นรายละเอียดที่ท่านได้ทำการจองไว้

หากจองสำเร็จ ลูกค้าจะเห็นรายละเอียดการจองของลูกค้า และสถานะ

ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตาม วัน-เวลาที่เลือกไว้
และสามารถแก้ไข/ยกเลิก การจองได้ในกรณี ที่ยังไม่ถึงวันเข้าใช้บริการ

จองใช้บริการกับ G2C